Mézelő méh

A mézelő méh vagy házi méh (Apis mellifera) a mézet termelő méhfajok egyike. melynek háziasítása mintegy 6000 évvel ezelőtt kezdődött. A selyemlepke mellett voltaképpen az egyetlen korán háziasított rovarfaj.

Mind ezidáig 28 alfaját ismerték el, ezeket méhfajtáknak is nevezik. Az európai fajták az utolsó jégkorszak óta alakultak ki, miután a háziméh újra benépesítette a kontinenst. A fekete európai méh Európa északi területeiről Németországban, Svájcban és Ausztriában is elterjedt. Közép-Európa keleti részén, így a Kárpát-medencében a krajnai fajta a leggyakoribb. Az olasz fajtát az olasz területeken kívül is sok helyen elterjesztették, így Ausztráliába is betelepítették. Feltételezések szerint a háziméh eredetileg Indiából származik. Domesztikált állatként ma már világszerte elterjedt a mérsékelt és a trópusi égöv alatt. A tudomány jelenlegi állása szerint az első méhfélék 100 millió évvel ezelőtt jelentek meg. A legrégebbi háziméhhez köthető lelet egy borostyánkő, amiben az ősméh hossza mindössze 2,95 milliméter. A kő Mianmarban került elő egy borostyánkő bányában. Sok növényfaj megporzásában vesz részt, így kulcsszerepe van az ökoszisztémában.

A méh államalkotó rovar, több tízezer egyede él együtt egy családban. A méhcsaládot eltérő morfológiájú és eltérő funkciót betöltő egyedek, kasztok alkotják. A méhanya 22 milliméter, a here 20 milliméter, a dolgozó pedig mintegy 16 milliméter hosszú. A háziméh euszociális faj, tehát olyan nagy családokban él, ahol az egyedek többsége nem szaporodik, hanem rokonait támogatja a szaporodásban. Nyár közepén egy egészséges család 40 000-80 000 egyedből áll. Egy egészséges családon belül csak a méhanya rakja a petéket. A megtermékenyített petékből nőstények kelnek ki. Ezek lehetnek nemileg aktív utódok, tehát újabb méhanyák. Túlnyomó többségük azonban nemileg nem aktív nőstény, a dolgozók. Herék csak az év egy szakaszában vannak; ennek ideje az éghajlattól függ.

A forró égövön kívül a méheknek fel kell készülniük a téli nyugalomra. Az új helynek biztosítania kell a védelmet a hideg ellen. Nem szabad túl tágasnak és a bejáratnak viszonylag kicsinek kell lennie, hogy ellenségeik, például a hangyák és a darazsak behatolását megnehezítse. A tavasz végi–nyár eleji rajzás elég időt hagy arra, hogy az új család kiépíthesse otthonát és elegendő készletet halmozzon fel télire.A fészek lépeit viaszból építik, amelyet kis lemezek formájában a hasukon levő viaszmirigyek választanak ki. Ezt az építők akkor is termelik, ha már nincs hely építésre. A sejtekben tárolják a mézet, a virágport, és itt nevelik a fiasítást. A méz energiaforrás, fűtő- és üzemanyag. A méh a testfolyadékában levő cukortartalom nagyobb ingadozását elviseli, mint az ember a vércukorét. A virágpor fehérjetartalma a méh testének felépítéséhez szükséges, ezért különösen a fiasításnak és a dajkáknak van rá szüksége. Mivel a méhcsaládban sok rovar él együtt egy viszonylag szűk helyen, a körülmények ideálisak lennének a kórokozók számára. Védekezésül a méhek propoliszt készítenek különféle növények (tölgyek, égerek, fenyők, napraforgó) gyantájából, és ezzel tömítik a kisebb nyílásokat, repedéseket, egyenetlenségeket. Ez megöli a behurcolt spórákat, vagy lassítja fejlődésüket. A fiasításhoz használandó sejteket is vékony propoliszréteggel vonják be.

A méhek másként látják a színeket, de emellett látják a fény polarizáltságát is. Nyomon követik a Nap útját is az égen; mindezek lehetővé teszik az égtájak pontos meghatározását. Amikor a méh áll, akkor összetett szemeinek felbontása alacsony. Mozgás, különösen repülés közben a felbontóképesség megnő. Az összetett szemet alkotó pontszemek nem fókuszálhatók. Az általuk alkotott képekből és az elmozdulásokból interpolációval jön létre a látott kép. A látás mellett a szaglás is segíti a méhet tájékozódni. A cél közelében már inkább erre hagyatkozik. A méhek életében fontos szerep jut a szaganyagoknak a kommunikációban. A méhek mozgásos kommunikációját táncnak nevezik. Még azt is táncnak tekintik, ha a méh idegesen futkározik a lépen. A borbélytánc tisztogató mozdulatokat jelent. Ezzel arra kéri a méh társait, hogy tisztogassák meg például a propoliszhoz hozott gyantától. Legismertebbek a helyet jelző táncok, amelyeket Karl von Frisch fedezett fel. Ezekkel jelzik a táplálékforrás, a víz vagy az új fészek helyét. Ezekkel a helyet centiméteres pontossággal képesek megadni. A körtánc közeli, a riszáló tánc távoli helyeket ad meg, és a táncos kóstolót is ad a gyűjtött nektárból vagy virágporból. Van tánc, amivel azt jelzi a méh, hogy kész elvenni a hozott nektárt, és van tánc, amivel új gyűjtőméheket toboroznak a fiatal belső munkások közül.

A méhek csak akkor tudnak repülni, ha testhőmérsékletük legalább 35 °C. Ha testhőmérsékletük 30 °C-ig csökken, akkor le kell szállniuk, hogy remegéssel felmelegítsék magukat  A fiasítás ugyanilyen hőmérsékletet igényel a fejlődéshez. Továbbá a viasz feldolgozásához is ez a legjobb hőmérséklet. A legjobb külső hőmérséklet a gyűjtéshez 22-25 °C, de mindenképpen alacsonyabbnak kell lennie, mint a tartósan elviselhető legmagasabb testhőmérséklet, mivel mozgás, különösen repülés közben sok hő termelődik, amit le kell adni. 38 °C fölött hőnyugalomra vonulnak a méhek. 10 °C alatt megdermednek, ezért nem mennek ki, ha a kinti hőmérséklet ennél alacsonyabb.Ha a fészek túl meleg, akkor a méhek szárnyukkal legyezgetik a levegőt. Ez a bejáratnál is látható. Az öregek vizet hoznak, és annak párologtatásával a benti munkások tovább csökkentik a hőmérsékletet. 30 °C alatt a fiasítás elpusztul vagy rendellenesen fejlődik. Hogyha lehűlés fenyeget, akkor a méhek összebújnak a fiasításon, és a fiasításban maradt üres sejtekbe is belebújnak. Remegéssel termelnek hőt a fiasítás melegen tartásához.

A mérsékelt szélességi övben a háziméh a virágos növények fő beporzója. A növények 80%-a idegenmegporzást igényel, és ezek 80%-át méhek is beporozhatják. Ezt a beporzó képességüket hasznosítják is. Magyarországon elég nagy a méhsűrűség ahhoz, hogy ez ne legyen gond. Vannak országok, ahol a kertészek, gazdák méhészeket bérelnek, hogy odavigyék a családjaikat beporozni a gyümölcsfákat, mivel eltűntek onnan a többi természetes beporzók a fészkeik lerombolása miatt. A háziméhek és a többi beporzó által termelt nyereséget a mezőgazdaságban összesen évi 153 milliárd euróra becslik a nyugati országokban. Így a háziméh a marha és a sertés után a harmadik legnagyobb hasznot hajtó háziállat. A becslések a 100 legfontosabb rovarmegporzású termesztett növényt veszik tekintetbe. Az ember a megporzás mellett hasznosítja a mézet, a virágport, a méhviaszt, a propoliszt és a méhpempőt.

A méhekre legnagyobb veszélyt az atkák (ázsiai méhatka, légcsőatka) és spórás egysejtűek (nosema) jelentik, de sok problémát okoz a növényvédő szerek nem megfelelő, vagy túlzott használata is.